Zvuk

robíme s láskou, so skúsenoťami,
znalosťou a plným nasadením.

P r e d a j   Z v u k o v e j    t e c h n i k y

Sme reprezentanti a priamy distribútor výrobcov:
Reprosústavy Funktion One
Zosilňovače MC2
Signálové procesory a distribútory XTA
Zariadenia pre komerčné priestory a 100V Cloud

V portfóliu našej ponuky preferujeme renomovaných výrobcov DPA a Sennheiser.

Smart ovládanie Control4.

K o m e r č n é    o z v u č e n i e

Navrhneme a nainštalujeme váš ozvučovací systém.

Je jedno či do reštaurácie, baru , klubu, aquaparku, divadla alebo do multifunkčnej haly

P o d p o r n á    č í n n o s ť

Skúsenosť nás naučila, že ak niečo nemáme alebo nevieme, musíme to sami vymyslieť a vyrobiť.

Alebo nájsť na to expertov aby výsledok nepotreboval kompromisy.

Sme súčasťou tímu odborníkov

z rôznych štátov sveta. Každý s praxou a skúsenosťami vo viacerých špecializáciách. Našou hlavnou činnosťou je pre Vás navrhnúť, nainštalovať a sprevádzkovať zvukový systém.

Od jednoduchých po náročné projekty. Vypracujeme štúdiu, v ktorej vyšpecifikujeme technické požiadavky na ozvučenie, sprievodné technológie a priestorovú akustiku.

Navrhneme systém podľa Vašich požiadaviek alebo špecifikácií spracujeme celú Projektovú dokumentáciu, vrátane simulácií priestorovej akustiky. Nainštalujeme a zaškolíme.

Image
portret.png

Zvuk je môj život.

“ Zvuku sa venujem celý život. Moje povolanie nebolo nikdy mojím zamestnaním ale vždy mojou záľubou a koníčkom. Za svoje životné šťastie považujem príležitosti spolupracovať a učiť sa od najlepších.”

Zastupujeme

Naši priami dodávatelia.

Image
Image
Image
Image

Search